NOTICIA

13/05/2015
Projecte educatiu de centre complert.

 Publiquem el nostre Projecte per tal de donar a conèixer a la comunitat i a qui pugui interessar, tots els detalls i apartats que conté. 

En l'apartat "Coneix l'escola" disposseu d'una versió reduïda i heu de saber que alguns dels aspectes que es tracten de forma superficial queden recollits en altres documents com el Projecte de Direcció, el Projecte lingüístic, el recull de metodologies, el Projecte de Convivència, les NOFC,...etc..