NOTICIA

16/10/2013
Reunió del Consell Escolar

 Informem que ahir a la tarda es va realitzar la reunió d'inici de curs del Consell Escolar.

En aquesta reunió es  recorden els resultats obtinguts en el curs passat en cadascuna de les estratègies i actuacions que el centre va dur a terme per aconseguir arribar a una millora constant dels resultats educatius que tenim com a propòsit. En el mes de juny es va fer una altra reunió del Consell i es van detallar tots. També es va penjar en aquestes pàgines el full del Departament on s'hi recullen els resultats, per fer-ne difusió entre la comunitat. 

 

 

 Es van explicar les línies d'acció per aquest curs i els objectius que s'hi vinculen. Per donar una informació una mica més detallada us relacionem els més importants: revisar i treballar amb uns instruments específics sobre la competència comunicativa -llengua oral-, competència lectora (pla d'impuls a la lectura), treball de les comissions i documentació i publicitat de la feina a fer per tots/es els agents, Consell del Infants, continuació del treball de l'hort i l'estació metereològica, renovació dels racons de joc d'infantil, millora de l'eficacia i la comunicació des de les noves tecnologies (programació digital, blogs,...), desenvolupament pràctic de l'eix de plàstica i determinació del treball en llengua anglesa dels cicles inicial i mitjà.

 

 

  De cara a l'objectiu de cohesió social, i per tal d'anar ampliant les possibilitatsde participació i vinculació de les famílies a l'escola, continuarem treballant en l'assistència a les reunions i a l'escola amb puntualitat i justificant degudament les faltes, farem un seguiment de la participació de les famílies en l'avaluació a partir de controlar i acompanyar l'inicidència dels nous informes d'infantil i cicle inicial i,  continuarem amb les reunions de la comissió mixta (famílies delegades- mestres) centrant-nos en debats sobre les habilitats executives: atenció, concentració, planificació,control emocional, capacitat d'esforç i cooperació. Esperem que, desprès, les mares i pares assistents, reprodueixin els tallers i les tertulies i que  arribin a moltes famílies amb diferents convocatòries. També continuarem promocionant activitatsde participació com la jornada del bricolatge i d'altres.

 

 

 Entre aquestes "d'altres", va sortir una proposta de millora dels canals d'informació: fer un blog, "penjant" de la pàgina web, per ús de les famílies on es puguin penjar noticies, inquietuds i debats oberts. Caldria que s'hi animessin a fer el disseny un parell o tres de persones per fer les primeres propostes i possar tot en marxa...Animeu-vos!!!

 

 

 Es van aprovar les sortides escolars (després d'explicar-les i veuren l'idoneitat) i les activitats de l'AMPA i de la Colla Gegantera, d'acord amb els dies i ús que fan dels espais del centre.

 

 

 També vam tenir una estona per comentar les actualitzacions que fem al NOFC (Normativa d'organització i funcionament).

 

 

Va ser un Consell llarg i ple d'informació...ja ho veieu. 

 

 

 Si voleu estar més informats, no dubteu en preguntar als vostres representants d'escola i de l'AMPA: Miguel A  (que va disculpar l'assistència ja que treballava), Paqui, Olga i Mª Marta o a qualsevol dels/les mestres que hi assisteixen.