NOTICIA

22/11/2012
RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR!!!

Procés de renovació del Consell Escolar

 

 

 

 

Durant aquest curs s'ha de renovar parcialment el nostre Consell Escolar. Aquest procés es durà a terme entre els dies 3 de desembre i el 25 de gener de 2013.
 
En aquesta convocatòria s'han de renovar 2 representants del professorat i 2 representants dels pares i mares.
 
La renovació o no dels representants de l'APMA i de l'Ajuntament ha de ser comunicada per les entitats respectives.
 
Tots els membres del Consell Escolar que surten poden tornar a presentar-se com a candidats.
 
El Consell Escolar que es constitueixi es renovarà per meitats cada 2 anys, segons la normativa vigent.
Les atribucions dels Consells Escolars dels centres estan previstes a l'article 127 de la Llei Orgànica d'Educació (LOE).