NOTICIA

12/11/2012
Baixes de mestres

 Us informem que una mestra del claustre està de baixa per trencament de bessons i que la seva baixa no serà coberta fins passades dues setmanes  de la presentació de la baixa en compliment de les mesures d'austeritat que el Departament imposa. Estarem, doncs, dues setmanes sense substitut i es veuran afectades algunes activitats ordinàries i  de reforç que la mestra impartia.