ACTIVITAT

10/06/2016
LES OLIMPÍADES DEL TERESA ALTET

 

 

 

 “L'aprenentatge servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social”

 

 

 

 

 

 

 

 

I d’aquesta proposta, sorgeix el nostre Projecte del Consell dels Infants!

 

 

Durant la setmana del 6 al 10 de juny hem tingut la sort de poder celebrar les primeres Olimpíades escolars del Teresa Altet gràcies al projecte que ens ocupa i del qual no volem perdre l’essència.

 

 

El projecte d’aquest curs 15/16 sorgeix de la necessitat dels alumnes d’establir vincles mitjançant l’esport i el treball dels valors. Per arribar a aquest objectiu,  els consellers i conselleres, representants de cada grup, es van reunir en assemblees on tots van tenir veu i vot per decidir com plantejar el projecte. Els criteris que vam tenir en compte per tal d’escollir-lo, van ser: que fos ecològic i sostenible, que impliqués al major nombre de persones de la comunitat educativa possibles i que fos econòmic (mínim cost).

 

 

Primer ens vam organitzar per assessorar-nos sobre com fer unes bones Olimpíades. Per aquest motiu, vam comptar amb l’excepcional participació de la María Zapata, voluntària i organitzadora d’Olimpíades i Paraolimpíades. Ella ens va ajudar a valorar la importància dels valors per sobre de la competició. Des d’aquest moment, cada classe representaria un valor de l’esport: esforç, companyonia, èxit, etc. A aquests valors els hi vam donar forma amb banderes per poder fer la desfilada inaugural.

 

 

A banda d’això, vam escollir entre tots/es un himne olímpic, un lema que donés identitat a la nostra escola i una mascota dissenyada per un alumne.

 

 

El procediment va ser complex però alhora motivant i satisfactori on vam extreure uns resultats molt positius veient la creativitat dels alumnes a l’hora d’organitzar, dissenyar, executar, etc.

 

 

Per tal de complementar el Projecte i impregnar-nos de la seva essència, vam tenir la oportunitat de visitar el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès. En aquesta visita vam poder veure com els esportistes d’elit  treballaven en base a l’esforç, sacrifici,... donant valor als reptes a assolir.

 

 

En quan a l’organització de les Olimpíades vam fer un quadrant horari, una distribució d’espais i vam escollir quines proves fer amb els diferents grups de l’escola, que vam classificar en Alfa (infantil), Beta (1r, 2n i 3r) i Gamma (4t, 5è i 6é).  Va ser un treball molt laboriós al que vam dedicar gran part del temps de les darreres assemblees.

 

 

La setmana del 6 al 10 de juny es va fer un acte inaugural, el primer dia, amb un discurs olímpic fet per la presidenta del consell dels infants. El segon, tercer i quart dia es van fer les proves olímpiques on tots els alumnes van participar. El darrer dia, divendres, es va fer la cerimònia d’entrega de medalles com a acte de cloenda.

 

 

Com a valoració final destaquem la gran implicació de tota la comunitat educativa. La motivació ha estat present tant en mestres com alumnes,  així com l’esforç i l’esperit de superació.

 

 

És un goig que d’una idea que va sorgir dels mateixos alumnes s’hagi fet un projecte tan ambiciós i que tant ens ha aportat, ajudant-nos a pujar el nivell educatiu superant-nos curs a curs.