ACTIVITAT

13/10/2012
Els millors acudits en català!!!

A través d’aquesta activitat tant motivadora per als alumnes, estem treballant diferents aspectes com ara:

·       expressar-se amb naturalitat, correcta articulació i entonació.́

·       exposar coherentment el propi pensament.

·       expressar-se de manera original i estètica (narració, descripció, dramatització...)

·       exposar de manera sintètica o resumida allò escoltat o llegit.

·       emprar el vocabulari adequat a cada situació.

·       participar activament en el diàleg, en treballs de grup, etc.

Aquí us deixem una petita mostra del que han estat fent els alumnes de cinquè des de l’àrea de teatre. 

Fins aviat